"loại kháng sinh tương tự như penicillin" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "loại kháng sinh tương tự như penicillin" tiếng anh nói thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại kháng sinh tương tự như penicillin từ đó là: phenoxymethylpenicillin
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login