"loại kháng sinh dùng để chữa một số bệnh đề kháng với các kháng sinh khác" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "loại kháng sinh dùng để chữa một số bệnh đề kháng với các kháng sinh khác" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại kháng sinh dùng để chữa một số bệnh đề kháng với các kháng sinh khác dịch sang tiếng anh là: novobiocin
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login