"loại đường đơn và là chất tạo thành của đường lactose trong sữa" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "loại đường đơn và là chất tạo thành của đường lactose trong sữa" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại đường đơn và là chất tạo thành của đường lactose trong sữa dịch là: galactose
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login