"loài đất sét trắng (có chứa nhôm và silic được tính chế và xay thành bột làm chất hấp thụ)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "loài đất sét trắng (có chứa nhôm và silic được tính chế và xay thành bột làm chất hấp thụ)" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loài đất sét trắng (có chứa nhôm và silic được tính chế và xay thành bột làm chất hấp thụ) từ tiếng anh đó là: kaolin
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login