"loại có chất lượng xuất khẩu" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "loại có chất lượng xuất khẩu" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại có chất lượng xuất khẩu từ tiếng anh đó là: shipping quality
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login