"lò xo xoắn ốc mảnh" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "lò xo xoắn ốc mảnh" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò xo xoắn ốc mảnh đó là: hairpin spring
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login