"lò xo định vị" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lò xo định vị" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò xo định vị từ đó là: adjusting soring
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login