"lò xo cân bằng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lò xo cân bằng" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò xo cân bằng từ đó là: balancing soring
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login