"lỗ và lãi" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "lỗ và lãi" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ và lãi từ tiếng anh đó là: profit and loss
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login