"lộ trình trên biển" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "lộ trình trên biển" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lộ trình trên biển là: sea route
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login