"lò thủy tinh (có thể duy trì nhiệt bằng đồng hồ có kính)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "lò thủy tinh (có thể duy trì nhiệt bằng đồng hồ có kính)" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò thủy tinh (có thể duy trì nhiệt bằng đồng hồ có kính) từ đó là: crystal oven
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login