"lỗ tháo nước (ở bồn rửa có nút đậy)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "lỗ tháo nước (ở bồn rửa có nút đậy)" tiếng anh nói thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ tháo nước (ở bồn rửa có nút đậy) dịch là: plug hole
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login