"lò tạo không khí nóng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lò tạo không khí nóng" tiếng anh là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò tạo không khí nóng từ tiếng anh đó là: warm air furnace
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login