"lỗ ra khi khẩn cấp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "lỗ ra khi khẩn cấp" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ ra khi khẩn cấp từ tiếng anh đó là: emergency exit
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login