"lò phản ứng dùng tấm nhiên liệu (hạt nhân)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lò phản ứng dùng tấm nhiên liệu (hạt nhân)" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò phản ứng dùng tấm nhiên liệu (hạt nhân) từ tiếng anh đó là: slab pile
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login