"lỗ ở đầu nhíp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "lỗ ở đầu nhíp" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ ở đầu nhíp từ tiếng anh đó là: spring eye
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login