"lò nung đứng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "lò nung đứng" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò nung đứng từ đó là: shaft kiln
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login