"lỗ nhỏ ở cửa (để quan sát bên ngoài)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "lỗ nhỏ ở cửa (để quan sát bên ngoài)" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ nhỏ ở cửa (để quan sát bên ngoài) từ đó là: peep
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login