"lỗ mìn để khoan đá" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lỗ mìn để khoan đá" tiếng anh là từ gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ mìn để khoan đá từ tiếng anh đó là: rock boring
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login