"lơ là, xao nhãng, biếng trễ, trễ nải" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lơ là, xao nhãng, biếng trễ, trễ nải" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lơ là, xao nhãng, biếng trễ, trễ nải tiếng anh là: laches
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login