"lò không khí thu hồi" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "lò không khí thu hồi" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò không khí thu hồi đó là: recuperative air heater
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login