"lỗ hình V trên sàn khoan (để đưa dụng cụ)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "lỗ hình V trên sàn khoan (để đưa dụng cụ)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ hình V trên sàn khoan (để đưa dụng cụ) tiếng anh đó là: v-door
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login