"lỗ đổ xăng dùng cho xăng không chì (nhỏ hơn)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "lỗ đổ xăng dùng cho xăng không chì (nhỏ hơn)" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ đổ xăng dùng cho xăng không chì (nhỏ hơn) tiếng anh là: restrictor
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login