"lỗ do thu hồi hàng đã bán" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "lỗ do thu hồi hàng đã bán" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ do thu hồi hàng đã bán từ đó là: loss on repossession
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login