"lỗ đo lưu lượng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "lỗ đo lưu lượng" dịch thế nào sang tiếng anh? Thank you.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ đo lưu lượng tiếng anh đó là: orifice orienting
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login