"lỗ có bậc" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "lỗ có bậc" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗ có bậc đó là: hole with shoulder
Answered 8 years ago
Rossy

counter-bore
Answered 7 years ago
linh

Please register/login to answer this question.  Click here to login