"lò cảm ứng không lõi" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "lò cảm ứng không lõi" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò cảm ứng không lõi đó là: coreless induction furnace
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login