"lò (kiểu) chậu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "lò (kiểu) chậu" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lò (kiểu) chậu từ đó là: tank furnace
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login