"li-xê" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "li-xê" tiếng anh nghĩa là gì? Thanks.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Li-xê là: (từ gốc tiếng Pháp là Lycée) xem
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login