"li-vrê" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "li-vrê" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Li-vrê từ tiếng anh đó là: (từ gốc tiếng Pháp là Livrer) xem
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login