"lĩnh vực kinh doanh chính" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lĩnh vực kinh doanh chính" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lĩnh vực kinh doanh chính từ đó là: main business line
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login