"liệu pháp nước tiểu bản thân" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "liệu pháp nước tiểu bản thân" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liệu pháp nước tiểu bản thân từ đó là: urotherapy
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login