"liệu pháp nhóm (một liệu pháp tâm lý bao gồm ít nhất hai bệnh nhân và một người điều trị)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "liệu pháp nhóm (một liệu pháp tâm lý bao gồm ít nhất hai bệnh nhân và một người điều trị)" tiếng anh là từ gì? Thank you so much.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liệu pháp nhóm (một liệu pháp tâm lý bao gồm ít nhất hai bệnh nhân và một người điều trị) là: group therapy
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login