"liệu pháp nhịn ăn không hoàn toàn" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "liệu pháp nhịn ăn không hoàn toàn" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liệu pháp nhịn ăn không hoàn toàn từ tiếng anh đó là: semistarvation
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login