"liều gây chết tối thiểu (lượng chất độc nhỏ nhất có thểgây ra tử vong)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "liều gây chết tối thiểu (lượng chất độc nhỏ nhất có thểgây ra tử vong)" tiếng anh nói như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liều gây chết tối thiểu (lượng chất độc nhỏ nhất có thểgây ra tử vong) từ tiếng anh đó là: MLD
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login