"liều đầu cơ" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "liều đầu cơ" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liều đầu cơ đó là: take a flier
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login