DDOS là gì?

DDOS là gì? Em đọc báo hay nói tấn công mạng DDOS. DDOS nghĩa là gì vậy?
5 years ago
Asked 5 years ago
Việt Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
DDOS = Distributed denial-of-service = Tấn công từ chối dịch vụ - Khi dùng trong phá hoạt website nào đó bằng cách tạo khối lượng kết nối khổng lồ làm máy chủ quá tải.
Answered 5 years ago
Son Lam