"liên thứ nhất chưa trả tiền" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "liên thứ nhất chưa trả tiền" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liên thứ nhất chưa trả tiền tiếng anh là: second being unpaid
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login