"liên quan đến vị trí đường dây" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "liên quan đến vị trí đường dây" tiếng anh nói như thế nào? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liên quan đến vị trí đường dây dịch sang tiếng anh là: Line Position Relative (VPR)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login