"liên quan đến một bước sáng tạo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "liên quan đến một bước sáng tạo" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liên quan đến một bước sáng tạo tiếng anh đó là: involve an inventive step
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login