VGA là gì?

VGA là gì? VGA nghĩa là gì? VGA viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Dao

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
VGA = Video Graphics Array Nó là 1 chuẩn kết nối để hiển thị máy tính. Nó thường được kết nối từ cây máy tính lên màn hình
Answered 7 years ago
Son Lam

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.