OEM là gì?

OEM là gì? OEM nghĩa là gì, viết tắt của từ gì trong tiếng Anh? Em cảm ơn
7 years ago
Asked 7 years ago
Dao

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
OEM = Original equipment manufacturer = Nhà sản xuất phụ tùng gốc. Ví dụ 1 thương hiệu điện thoại của một công ty A nhưng các phụ kiện trong điện thoại lại của các nhà sx khác nhau. Các nhà sx đó gọi là OEM.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.