"liên kết lùi" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "liên kết lùi" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liên kết lùi đó là: upstream integration
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login