CC là gì?

CC là gì? Vì khi viết email có chỗ hiện CC. Ý nghĩa gì ở đây?
5 years ago
Asked 5 years ago
Bút Bi

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CC = Carbon Copy. Trong email nó là 1 bản sao email gửi thêm cho người nhận nào đó
Answered 5 years ago
Trung Kien