"Liên đoàn băng tần nghiệp dư châu Âu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Liên đoàn băng tần nghiệp dư châu Âu" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liên đoàn băng tần nghiệp dư châu Âu đó là: European Citizen"s Band Federation (ECBF)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login