"liên cầu khuẩn không di động gram dương" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "liên cầu khuẩn không di động gram dương" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Liên cầu khuẩn không di động gram dương đó là: streptococcus
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login