"li-e" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "li-e" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Li-e đó là: (từ gốc tiếng Pháp là Liège) cork
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login