GPA là gì?

Em làm hồ sơ xin đi học có chỗ ghi GPA. Cho em hỏi GPA là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Xuân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
GPA = Grade Point Average Điểm bình quân. Điểm này rất quan trọng khi apply học ở Mỹ. Điểm được đánh giá từ 0.0 - 4.0
Answered 7 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.