Toner là gì?

Toner nghĩa là gì? Em cảm ơn nhiều nhìu
7 years ago
Asked 7 years ago
Hương Mai

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Toner trong mỹ phẩm là chất dùng để làm sạch da. Con trong in ấn nó là mực in (dạng bột) hay dùng cho máy in lazer
Answered 7 years ago
Cao Hùng

Found Errors? Report Us.