PG là gì?

PG chữ đầy đủ tiếng Anh là gì? Thấy mọi người hay bảo là đi làm PG.
5 years ago
Asked 5 years ago
Lan Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PG là Promotion Girl = Nữ nhân viên tiếp thị, người mẫu quảng cáo hay lễ tân để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
Answered 5 years ago
Anh Thư